Valper planlegges.

Om alt går som planlagt venter vi valper i februar/mars.

Ta kontakt på e-mail for interesse og mer info

annehagebo58@gmail.com